Btw-revolutie in de vastgoedsector: optioneel stelsel voor btw-belaste onroerende verhuur

Geschreven door Stijn Vastmans, Stein De Maeijer, Gert Vranckx, Loulou Geboers en Nils Vanhassel , Tiberghien, www.tiberghien.com
Foto: Tom Godber  

Op 26 juli 2017 bereikte de federale regering een akkoord over de begrotingsopgave en een reeks sociaaleconomische hervormingen. Naast een aantal andere belangrijke maatregelen op fiscaal vlak, zoals de hervorming van de vennootschapsbelasting, voorziet het akkoord ook in een optioneel stelsel voor een btw-belaste onroerende verhuur. De regering beoogt hiermee de competitiviteit van de Belgische operatoren op de Europese markt te bevorderen.

Met de invoering van een optioneel regime voor de btw-belaste verhuur van een uit zijn aard onroerend goed geeft de federale regering gevolg aan een voornemen dat reeds voorzien was in de algemene beleidsnota van de minister van Financiën van 28 oktober 2016. In deze nota werd vooropgesteld om verder onderzoek te verrichten naar de mogelijke invoering van een optionele btw-heffing op de professionele onroerende verhuur en dit naar Nederlands model.

Nederland voorziet momenteel in een optioneel stelsel waarin de verhuur van onroerende goederen belast kan worden met btw wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de huurder het onroerend goed gebruiken voor doeleinden waarvoor minstens 90% recht op aftrek van btw bestaat. Tevens moet de optie voor een btw-belaste verhuur expliciet worden opgenomen in de huurovereenkomst of dienen huurder en verhuurder hiertoe een gezamenlijk verzoek bij de inspecteur in te dienen. Ook in België zal het optioneel regime wellicht aan bepaalde voorwaarden onderworpen worden. Mogelijks haalt men hiervoor de mosterd in Nederland.

Het spreekt voor zich dat de invoering van een dergelijk optioneel stelsel voor onroerende verhuur een belangrijke impact zal hebben op de vastgoedmarkt in België. Zo zal onder meer de btw geheven van de oprichtings-, verbouwings- en herstellingswerken desgevallend volledig in aftrek kunnen worden gebracht, hetgeen een aanzienlijke besparing kan betekenen.

Voorlopig zijn er nog geen teksten beschikbaar en is het nog koffiedik kijken hoe dit optioneel stelsel er concreet uit zal zien. Kantoor Tiberghien volgt verdere evoluties op dit vlak van zeer dichtbij op. Indien u hierover reeds vragen zou hebben, dan kan u ons steeds contacteren.