Btw betalen bij weggeven goederen?

Geschreven door Veerle Slagmeulder, Alaska, www.alaska-group.eu

Een btw-plichtige die beroepsmatige goederen aankoopt en deze gratis weggeeft, moet daarop btw aanrekenen en deze doorstorten naar de Staat. Daarop bestaat wel een uitzondering wat voedingsmiddelen betreft die voor liefdadigheidsdoeleinden worden weggeven. Recent is er een wetsvoorstel ingediend die deze uitzondering nog verder zou uitbreiden.

Goederen die een btw-plichtige aankoopt waarop de btw in aftrek werd gebracht, en deze gratis gaat weggeven of gaat gebruiken voor privédoeleinden, doet op btw-vlak een zgn. onttrekking. Dat komt er op neer dat de btw-plichtige dan een intern ‘stuk’ moet opmaken – doorgaans een factuur – waarop hij btw aanrekent aan zichzelf en deze moet doorstorten naar de btw-Administratie. Op deze onttrekking bestaat wel een uitzondering wat het gratis weggeven van voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden betreft. Is dat het geval, dan moet er bijgevolg geen factuur met btw aan zichzelf uitgereikt worden en moet er bijgevolg ook geen doorstorting van de btw naar de btw-Administratie gebeuren.

Enkele weken terug werd er een wetsvoorstel ingediend dat de uitzondering uitbreidt naar niet-voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden die bestemd zijn voor menselijke consumptie met uitzondering van geestrijke dranken. Volgens het wetsvoorstel gaat het o.m. om hygiëneproducten zoals zeep, shampoo, tandenborstels; verzorgingsmiddelen zoals reinigingscrèmes, scheerschuim; basisgeneesmiddelen zoals aspirines; producten voor baby’s zoals luiers; kantoorbenodigdheden zoals balpennen; keukengereedschap zoals potten en pannen; en kleine elektrische huishoudtoestellen zoals een microgolfoven. De lijst die in het wetsvoorstel is opgenomen is niet limitatief.

Ander interessant artikel: FAQ - Taks op de effectenrekeningen

In het wetsvoorstel is wel een beperking voorzien. Het moet gaan om levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen, andere dan goederen die kunnen worden gebruikt op duurzame wijze. De uitzondering op de onttrekking is enkel bedoeld voor niet-voedingsmiddelen die de levenskwaliteit van mensen in armoede kunnen verbeteren en die noodzakelijk zijn in het dagelijks leven van mensen zodat ze een menswaardig bestaan kunnen leiden. Luxegoederen vallen dus niet onder de uitzondering, evenals goederen die op duurzame wijze kunnen worden gebruikt zoals een grasmaaier. Van zodra de desbetreffende wetgeving is verschenen in het Belgisch staatsblad, zal ze in werking treden 10 dagen na die publicatie.