Brusselse Huisvestingscode – Verplichte bijlage bij huurovereenkomst

Geschreven door Lexalert
Foto:

De Brusselse huisvestingscode voorziet sinds 1 januari 2018 een verplichte bijlage bij de huurovereenkomst. Deze bijlage werd door de Brusselse regering opgesteld en op 8 juni 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De bijlage bevat volgende elementen:

 1. de aangenomen bepalingen inzake de normen van gezondheid, veiligheid en uitrusting van woningen en hun gedetailleerde inhoud;
 2. een uitleg over de aard van een dwingende regel;
 3. de bepalingen met betrekking tot de schriftelijke huurovereenkomst, de registratie ervan en de kosteloosheid van de registratie;
 4. de duur van de huurovereenkomst;
 5. de mogelijkheden om de huurprijs te herzien;
 6. de indexering;
 7. de lasten;
 8. de regels opgesteld inzake de huurherstellingen;
 9. de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen en de bijbehorende bepalingen;
 10. de bepalingen in verband met de verandering van eigenaar;
 11. de mogelijkheden voor de partijen om, voorafgaand aan het aanhangig maken bij een rechtbank, hun toevlucht te nemen tot alternatieve procedures voor het regelen van hun geschil zoals bemiddeling, arbitrage of verzoening.

Bekijk de bijlage bij de Brusselse woninghuurovereenkomst