Brusselse doelgroepvermindering oudere werknemers wijzigt vanaf 1 juli 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: alex yosifov      

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor het zogenaamde doelgroepenbeleid. Ingevolge die bevoegdheidsoverdracht hebben de drie gewesten en de Duitstalige gemeenschap elk een eigen doelgroepvermindering voor oudere werknemers uitgewerkt. 

Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft sinds 1 oktober 2016 zijn eigen doelgroepvermindering voor oudere werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest (zie www.sociaalcompendium.be en SoCompact nr. 39-2016).

Lees ook: Laatste sneeuw? Wat met het thuiswerkalarm?

Een besluit dat afgelopen week gepubliceerd werd, wijzigt de bestaande doelgroepvermindering op twee punten:

  1. Op dit ogenblik kan de doelgroepvermindering genoten worden voor de oudere werknemers die op de laatste dag van het kwartaal tenminste 55 jaar oud zijn. Het wijzigingsbesluit verhoogt die minimumleeftijd naar 57 jaar.
  2. Op dit ogenblik verschilt het bedrag van de doelgroepvermindering in functie van de leeftijd van de oudere werknemer. Het wijzigingsbesluit voert één verminderingsbedrag van 1.000 euro (bij volledige kwartaalprestaties) in dat zal gelden voor alle oudere werknemers. 

De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2018. 

BRON: BBR 8 maart 2018 tot wijziging van het KB 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 15 maart 2018.