Brussels Hoofdstedelijk Gewest: vanaf 2025 verplicht EPB-certificaat voor elke woning

Geschreven door Lexalert
Foto:
  • Momenteel moet een EPB-certificaat slechts voorhanden zijn voor een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die verhuurd of verkocht wordt;
  • EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. Het EPB-certificaat bevat objectieve informatie waarop de kandidaat-kopers of kandidaat-huurders de energieprestaties van de woning kunnen nagaan;
  • Op 25 april 2019 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Brusselse renovatiestrategie goed. Dit betreft een strategie om de milieu-impact van bestaande gebouwen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest tegen 2030-2050 te verminderen;
  • De Brusselse renovatiestrategie volgt Europese doelstellingen om de klimaatverandering te beperken. Met name het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verlagen met 40 % en tegen 2050 met 80 % tot 95 %. Dit is de lange termijn doelstelling van de Europese Unie ten opzichte van het niveau van 1990 met als doel om van Brussel een koolstofarme stad te maken en de stad naar een minimaal energieprestatieniveau te brengen tegen 2050;
Volg het on demand seminarie Up-to-date Vastgoedrecht 2019-1 met
  • Een van de hoofdmaatregelen van de Brusselse renovatiestrategie is dat elke woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een EPB-certificaat moet hebben vanaf 2025, dat als basis zal dienen bij het opstellen van een gepersonaliseerd stappenplan voor elk individueel gebouw, rekening houdend met zijn specifieke eigenschappen;
  • Het gepersonaliseerd stappenplan heeft tot doel om eigenaars relevante en duidelijke informatie te verstrekken over het renovatieproces dat moet worden uitgevoerd om tegen 2050 de minimale energieprestatiedrempel te bereiken;
  • Het EPB-certificaat zal maatregelen opsommen die genomen moeten worden om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren om in 2050 een minimaal prestatieniveau te bereiken;
  • De eigenaar van de woning kiest de uit te voeren maatregelen uit de door het EPB-certificaat aanbevolen prioritaire maatregelen. Aan het einde van elke wettelijk vastgestelde termijn dienen de eigenaars te bewijzen dat de respectieve werkzaamheden correct uitgevoerd werden;
  • Voorbeelden van deze maatregelen zijn: het isoleren van het dak, het vervangen van de vensters of het verwarmingssysteem, etc.;
  • Vanaf 2025 zal dus elke eigenaar van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een EPB-certificaat moeten beschikken en niet enkel wanneer een woning verkocht of verhuurd wordt.