Brexit - Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU met Terugtrekkingsakkoord - gevolgen voor werkgevers

Geschreven door , Claeys & Engels, www.claeysengels.be
Foto:   Bankenverband

Op 29 januari 2020 werd het ‘Terugtrekkingsakkoord’ door het Europees Parlement goedgekeurd. Vandaag, om middernacht, verlaat het Verenigd Koninkrijk officieel de Europese Unie.

Het Terugtrekkingsakkoord voorziet dat het EU recht inzake vrij verkeer tijdens de overgangsperiode van toepassing blijft. Deze overgangsperiode loopt in beginsel ten einde op 31 december 2020 maar kan maximaal met 2 jaar verlengd worden.

Britse onderdanen en hun familieleden zullen tijdens deze overgangsperiode net zoals voordien in België kunnen verblijven en werken. Zij die op het einde van de overgangsperiode legaal in België verblijven (elektronische E(+) kaart of F(+) kaart), behouden ook na afloop van de overgangsperiode hun verblijfsrecht en het recht om in België te werken als werknemer of zelfstandige. Wellicht zullen de Britse onderdanen en hun familieleden hun verblijfsdocument moeten inruilen voor een ‘Terugtrekkingsakkoord’-verblijfsdocument. Een actief optreden zou volgens de website van Dienst Vreemdelingenzaken niet vereist zijn gezien zij zouden worden uitgenodigd om zich aan te melden bij hun gemeente. Dit valt verder op te volgen.

Daarnaast zorgt het Terugtrekkingsakkoord ervoor dat ook inzake sociale zekerheid alles bij het oude blijft. De huidige Europese coördinatieregels blijven van toepassing tijdens de overgangsperiode. Zelfs na de overgangsperiode blijven deze regels van toepassing zolang de situatie waarin de betrokken persoon zich bevindt (zoals bijvoorbeeld een detachering of een gelijktijdige tewerkstelling) niet verandert.

Volg het on demand seminarie Grensoverschrijdende tewerkstelling België - Nederland met Sophie MAES

Wat met de bescherming van persoonsgegevens?

Tijdens de overgangsperiode kunnen persoonsgegevens nog steeds worden doorgegeven naar het Verenigd Koninkrijk alsof het een land van de Europese Economische Ruimte betrof. Na de overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk - behoudens indien er een nieuw akkoord gesloten wordt met de EU - beschouwd worden als een derde land in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' ook gekend als de 'GDPR'). De doorgifte van persoonsgegevens is dan enkel mogelijk in de door de AVG voorziene gevallen. Zo kan de Europese Commissie doorgiftes alsnog mogelijk maken via een adequaatheidsbesluit. Indien dat niet gebeurt, moeten ondernemingen in principe op een andere manier passende waarborgen inzake gegevensbescherming bieden.

Het regelgevend kader dat van toepassing zal zijn op situaties na de overgangsperiode moet nog worden onderhandeld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

►Lees ook: Flitscontroles Sociale inspectie in 2020

Actiepunt

Het Terugtrekkingsakkoord zorgt in eerste instantie voor een status quo tot het einde van de overgangsperiode (thans 31 december 2020). Wel hebben Britse onderdanen en hun familieleden er alle belang bij om voor het einde van de overgangsperiode in België te verblijven en in het bezit te zijn van respectievelijk een elektronische E(+) kaart of F (+) kaart om hun rechten na de overgangsperiode te vrijwaren.