Bij vergissing aan een werknemer betaalde bedragen kunnen tot tien jaar worden teruggevorderd

Geschreven door Mr. Willy Van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte, Tacquet & Kileste, www.bellaw.be
Foto: Kelly Cookson  

Cass. 10 oktober 2016, S.14.0061.N

Iedereen weet dat wat onverschuldigd betaald is, moet worden terugbetaald. (Soms kan er wel de discussie bestaan over de vraag of een betaling wel onverschuldigd is, m.a.w. te wijten is aan een vergissing, dan wel een loonsverhoging of een eenzijdig toegekend voordeel inhoudt, maar dat is een andere vraag.)

In het hierboven genoemde arrest doet het Hof van Cassatie uitspraak over de vraag binnen welke termijn terugvordering mogelijk is. In het arbeidsovereenkomstenrecht bedraagt de termijn vijf jaar, zonder dat men verder kan teruggaan dan één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Ander interessant artikel: Werkbaar en wendbaar werk

Welnu, als het gaat om een terugvordering, zo beslist het Hof van Cassatie, is dat geen vordering die steunt op de arbeidsovereenkomst. De algemene verjaringstermijn van tien jaar geldt dan (en dat ongeacht of de arbeidsovereenkomst beëindigd is).