Besturen met arbeidsovereenkomst niet meer toegestaan

Geschreven door Alexander Colaert, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: Paul Simpson  

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht op 1 mei 2019 is het voor bestuurders van een vennootschap niet langer mogelijk om hun bestuurdersmandaat via een arbeidsovereenkomst uit te oefenen. De vraag rijst dan of zij nog voor een andere functie binnen de vennootschap als werknemer kunnen tewerk gesteld worden.

Vaak is het voor bestuurders aantrekkelijker om hun mandaat als werknemer van hun vennootschap uit te oefenen vermits dat een betere bescherming op sociaalrechtelijk vlak biedt, zoals een werkloosheidsuitkering, dan wanneer zij die functie uitoefenen als zelfstandige. Voor een bestuurder in een nv bestaat die mogelijkheid echter sowieso niet, maar de rechtspraak en rechtsleer hadden er in bepaalde gevallen geen moeite mee dat zaakvoerders van een bvba als werknemer tewerk gesteld werden.  

Volg op 16 oktober 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (OKT 2020) met Roel VAN HEMELEN

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 mei 2019  is het enkel mogelijk dat bestuurders, dus ook die in een bv, hun mandaat uitoefenen als zelfstandige. Die regel is van dwingend recht en er kan dus niet van afgeweken worden. Bijgevolg dienen zij zich sowieso o.m. aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en ervoor te zorgen dat ze verzekerd zijn voor zaken die vroeger onder de sociale zekerheid (voor werknemers) vielen. Het bovenstaande neemt niet weg dat ze de functies die volledig los staan van het bestuurdersmandaat nog wel als werknemer mogen blijven uitoefenen. Een dergelijke arbeidsovereenkomst kan dan ook gewoonweg blijven bestaan.

►Lees ook: FAQ Nationale Bank - Neerlegging jaarrekening verenigingen en stichtingen (V&S)

Een bv die sinds 1 mei 2019 is opgericht moet zich onmiddellijk schikken naar de nieuwe regeling. Bestaande bvba’s ,waarin een bestuurder zijn bestuurdersmandaat als werknemer uitoefent, hebben nog wat langer de tijd, nl. tot 1 januari 2020 om zich in regel te stellen. Vanaf dan moet in de eerste plaats de arbeidsovereenkomst beëindigd worden. De bestuurder moet zich, zoals reeds vermeld, dan ook aansluiten bij een sociale kas. U wacht toch best niet te lang met alles. Uw dossierbeheerder kan u daarbij uiteraard verder assisteren.