Beschermstatuut voor werkzoekenden met een ernstige medische, mentale, psychiatrische of psychische beperking

Geschreven door Lexalert
Foto: Cathy Labudak  

Op 8 mei 2019 werd een nieuw statuut, specifiek voor werklozen met een ernstige medische, fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking (MMPP’s) voorgesteld. In het verleden dreigden die mensen tussen twee stoelen te vallen en uitgesloten te worden van zowel ziekte-uitkeringen als werkloosheidsuitkeringen.

Een bijzonder kwetsbare doelgroep van werklozen, is die van mensen met een ernstige medische, fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking - de zogenaamde MMPP’s. Het gaat om een kleine groep van ongeveer 5.000 mensen. Hun beperking is van die aard dat ze niet in aanmerking komen voor ziekte-uitkeringen. Anderzijds hebben ze door hun beperking bijkomende ondersteuning of begeleiding nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met autismestoornis.

Volg het on demand seminarie Loonbeslag en loonoverdracht met Jana KERN

De MMPP’s dreigden in het verleden tussen twee stoelen te vallen en uitgesloten te worden van een noodzakelijke ondersteuning zoals een inschakelingsuitkering of een werkloosheidsuitkering.

Er komt een specifiek statuut voor MMPP’s. De Koning heeft het KB daarvoor begin mei 2019 ondertekend. Het nieuwe statuut wordt ingevoerd vanaf 1 juli 2019 en zal ten volle uitwerking hebben vanaf 1 januari 2020.

Binnen het statuut zal men – wanneer men positief meewerkt met de bemiddelingsdiensten–, kunnen blijven genieten van een werkloosheidsuitkering of beschermingsuitkering.

Aan het toekennen van het statuut gaat een intensief begeleidingstraject vooraf. Het zal na een evaluatie door de arbeidsbemiddelingsdiensten zoals de VDAB, worden toegekend op basis van een internationale wetenschappelijke methode, namelijk de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ (ICF). Die methode moet garanderen dat het statuut op een objectieve manier wordt toegekend..

Het statuut wordt toegekend voor een duur van 2 jaar, met de mogelijkheid om verlengd te worden na een screening.

Over het nieuwe statuut werd overlegd met de regionale ministers van werk.