Berekening van het voordeel van alle aard voor plug-in hybrides aangekocht vanaf 01/01/2018: Grens (opnieuw) verlaagd naar 0,5 kWh en toevoeging van bijkomend criterium

Geschreven door Mrs. Kimberley - Brigitte Lievens, Tiberghien, www.tiberghien.com
Foto: sweetmusic_27  

Er is de voorbije maanden heel wat te doen geweest rond de verhoging van het voordeel van alle aard voor de zogenaamde “valse hybrides” die aangekocht worden na 1 januari 2018. Hiermee wordt verwezen naar de oplaadbare hybridevoertuigen waarbij de elektrische batterij geen aanzienlijk gebruik van het voertuig toelaat via deze energiebron. Gewone hybridevoertuigen daarentegen worden niet geviseerd.

Het voordeel van alle aard wordt vandaag berekend op basis van de CO2-uitstoot, zoals opgenomen op het inschrijvingsbewijs van het voertuig (en bekend bij het DIV). Voor een oplaadbaar hybridevoertuig zal het voordeel van alle aard bijgevolg lager uitvallen in vergelijking met een gelijkaardig voertuig dat enkel over een brandstofmotor beschikt en dit ongeacht de werkelijke uitstoot. De werkelijke uitstoot kan (en zal) evenwel verschillen indien het voertuig niet of weinig gebruikt wordt omdat de elektrische batterij slechts een beperkte capaciteit bezit. Volgens de regering Michel is het verschil in het voordeel van alle aard in dat geval dan ook niet te verantwoorden.

Volg het on demand seminarie Aftrek autokosten, bedrijfswagens en mobiliteitsbudget met Gunther VALKENBORG

In de eerste ontwerpteksten van het zomerakkoord werd bepaald dat indien de batterijcapaciteit van de plug-in hybride geen 1 kWh per 100 kg van het totaalgewicht van het voertuig haalde, er sprake is van een zogenaamde “valse hybride”. Deze grens werd nadien verlaagd naar 0,6 kWh. Recent werd de definitieve tekst van het ontwerp van wet op de website van de Kamer gepubliceerd. In deze tekst is de grens nog verder verlaagd naar 0,5 kWh én is een bijkomend criterium toegevoegd: een oplaadbaar hybridevoertuig zal tevens als valse hybride kwalificeren indien het voertuig een uitstoot heeft van méér dan 50 gram per kilometer. In volgende twee gevallen zal er dus sprake zijn van een zogenaamde “valse hybrides”:

  1. indien de elektrische batterij een capaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of
  2. indien de plug-in hybride een uitstoot heeft van méér dan 50 gram per kilometer.

In voorkomend geval zal het voordeel van alle aard berekend worden op basis van de CO2-uitstoot van het overeenstemmende voertuig dat gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien geen overeenstemmend voertuig met een motor van dezelfde brandstof bestaat, zal het CO2-gehalte worden vermenigvuldigd met 2,5.

Lees ook: Aftrek autokosten wordt verder beperkt

De impact is vrij substantieel. Neem een nieuw voertuig met een 100% benzinemotor, een cataloguswaarde van € 100.000, een gewicht van 1.635 kg en een CO2-uitstoot van 183 g/km. Het voordeel van alle aard voor deze wagen bedraagt € 11.400. Indien het daarentegen zou gaan om een plug-in hybride (benzine) met een CO2-uitstoot van 77 g/km en een batterijcapaciteit van 7,6 kWh, zou het voordeel van alle aard op vandaag € 3.428,57 bedragen. Met toepassing van de nieuwe wetgevingzal het voordeel van alle aard worden verhoogd naar € 11.400.

De inwerkingtreding van deze regeling is voorzien vanaf inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) maar betreft enkel wagens aangekocht vanaf 1 januari 2018. Een analoge regeling zal vanaf dan ook gelden voor de aftrek van autokosten (nieuw art. 66, § 1, derde lid WIB).