Belgische Corporate Governance Code 2020

Geschreven door , Commissie Corporate Governance, www.corporategovernancecommittee.be

De Belgische Corporate Governance Code 2020 ("Code 2020") is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de aandelen verhandeld worden op een gereglementeerde markt (‘genoteerde vennootschappen’) zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Code 2020 is de derde editie van de Belgische Corporate Governance Code en vervangt de eerdere versies die in 2004 en 2009 werden gepubliceerd.

Ander interessant artikel: Risicoloos procederen tegen Funding-Loss?

De Code 2020 is verplicht van toepassing op de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 (‘verplichte toepassing’). De vennootschap kan er echter voor kiezen om de Code 2020 reeds toe te passen voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019 (‘optionele toepassing’). In beide gevallen vervangt de Code 2020 de Code 2009.