Belastingvermindering voor het geannuleerde vakantiekamp?

Geschreven door Stefan Ghijsen, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: mike

Wie kosten voor een kinderopvang betaalt, heeft in zijn aangifte personenbelasting recht op een belastingvermindering. Zo moet o.m. de opvang effectief hebben plaatsgevonden. De minister van Financiën heeft in een persbericht wel verduidelijkt hoe best wordt omgegaan zo ouders de kosten van bv. het zomerkamp reeds betaald hebben.

Belastingvermindering

Wie betaalt voor de opvang van zijn kind(eren) kan rekenen op een belastingvermindering in zijn privé-aangifte. De belastingvermindering bedraagt voor inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 45% van de werkelijk gedane uitgaven, met een maximum van € 11,20 per opvangdag per kind, ongeacht de duur van de opvang. Aan de belastingvermindering is dus niets gewijzigd in vergelijking met vorig inkomstenjaar/aanslagjaar. Wanneer iemand dus bv. voor een vijfdaagse zomerkamp 400 euro betaalt, wat neerkomt op 80 euro per dag, dan mag daarvan 56 euro (5 x 11,20 euro) fiscaal in mindering gebracht worden. Omgerekend komt dat erop neer dat voor het zomerkamp een belastingvermindering van 25,20 euro kan bekomen worden (56 euro x 45%).

Volg het on demand seminarie Gratis webinar – FAQ Coronavirus en HR-beleid - UPDATE met Emmanuel WAUTERS

Voorwaarden

De belastingvermindering wordt niet zomaar toegekend. Er moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Vooreerst moet een kind jonger zijn dan 12 jaar. Voor gehandicapte kinderen wordt die leeftijdsgrens opgetrokken naar 18 jaar. Daarenboven komt niet elk vakantiekamp in aanmerking. Zo moet de opvang georganiseerd zijn door een door de overheid erkende organisatie. De uitgaven voor kinderoppas komen alleen in aanmerking voor belastingvermindering als ze betaald zijn aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur. De lokale en regionale besturen zijn evenwel autonoom bevoegd om jeugdinitiatieven, kinderateliers, sportclubs, sportorganisaties, enz. te erkennen in het kader van de belastingvermindering voor kinderopvang. Wie twijfelt, vraagt het dus best even na bij de betrokken organisatie. De organisatie moet nadien immers een fiscaal attest afleveren.

►Lees ook: Corona-steunmaatregel: wijziging percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting

Coronacrisis

Een andere voorwaarde voor de belastingvermindering betreft tenslotte dat de kinderopvang effectief heeft moeten plaatsvinden. De organisatie moet dat ook attesteren. Door het feit dat de vakantiekampen mogelijks geannuleerd worden door de coronacrisis, zullen de meesten ertoe geneigd zijn om het inschrijvingsgeld in dat verband terug te vragen aan de organisatie in kwestie. De minister van Financiën is daaraan tegemoet gekomen. Om ouders ertoe aan te zetten het inschrijvingsgeld van (geannuleerde) jeugdactiviteiten voor de komende zomervakantie niet terug te vragen - om zo te vermijden dat de organiserende jeugdorganisaties in financiële problemen zouden terechtkomen – heeft de minister beslist dat de betrokken ouders nog steeds kunnen rekenen op een belastingvermindering, ook al vindt de opvang dus effectief niet plaats.