Bedrijven beschermd tegen faillissementen tot 17 mei

Geschreven door , Koen Geens, www.koengeens.be

Het koninklijk besluit bijzondere machten nr. 15 gericht op de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedures die het resultaat zouden zijn van de huidige crisis, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het moratorium loopt tot 17 mei.

Een onderneming, een kmo, een zelfstandige, een beoefenaar van een vrij beroep die zijn betalingen niet meer uitvoert en van wie het krediet geschokt is (waarbij de banken geen krediet meer toekennen) gaat failliet. Deze faillietverklaring kan plaatsvinden op vraag van een schuldeiser, op vraag van het parket of op aangifte van het faillissement door het bedrijf zelf. Dan wordt een curator belast met het beheer van de faillissementsgoederen en met het voldoen van de schuldeisers. Bij de afsluiting van het faillissement, gaat de curator over tot de vereffening van de onderneming door het te gelde maken van de activa en de schuldvorderingen ervan te recupereren.

Volg het on demand seminarie De pauzeknop voor ondernemingen die getroffen zijn door de CoViD-19-crisis met Dominique DE MAREZ

Het besluit beoogt de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Concreet,

  • worden deze ondernemingen beschermd tegen inbeslagnemingen;
  • kunnen zij niet failliet verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (maar wel op vraag van het openbaar ministerie, of met de instemming van de debiteur zelf);
  • kunnen de lopende contracten niet opgezegd worden voor wanbetaling;
  • wordt de debiteur tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen;
  • beslist de ondernemingsrechter of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.

►Lees ook: Omzetting Gewijzigde Aandeelhoudersrichtlijn goedgekeurd

Deze hervorming beoogt niet de ondernemingen die zich al in een faillissementssituatie bevonden. De frauduleuze faillissementen zullen natuurlijk nog steeds vervolgd worden door de parketten.

Ter herinnering, België telde 631.819 ondernemingen in 2017, die 2.871.948 mensen tewerkstelden. Ons land telde ook 1,1 miljoen zelfstandigen, van wie ongeveer een derde een vrij beroep uitoefende (advocaten, dierenartsen, architecten, enz.).

Lees de volledige tekst van het KB nr. 15