Bedrag uitkering pleegouderverlof 2019

Geschreven door Lexalert

In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2019 werden de bedragen van de uitkeringen voor het pleegouderverlof in 2019 gepubliceerd. Het betreft het week en dagbedrag. 

  • Maximum daguitkering voor pleegouderverlof: 116,87 EUR
  • Uitkering voor pleegouderverlof (uitbetaald per week): 484,90 EUR

Deze bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2019.