Attest tijdskrediet kan voortaan worden aangevraagd via Break@work

Geschreven door Mr. Ester Van Oostveldt, Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, www.bellaw.be
Foto: Andrew_Writer  

Wanneer een werknemer gemotiveerd tijdskrediet wil opnemen, is hij verplicht aan zijn werkgever te bewijzen dat hij nog over voldoende rechten beschikt. De werknemer doet dat via een attest tijdskrediet van de RVA dat hij bij zijn schriftelijke kennisgeving voegt (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 3932) .

In een nieuwsbericht van eind vorige maand meldt de RVA dat een werknemer dat attest voortaan ook kan aanvragen via de onlinetoepassing Break@work.

De werknemer ontvangt dat attest dan als pdf in zijn eBox. De eBox is een online brievenbus waarin een burger documenten kan ontvangen van de federale overheid. Voor meer informatie m.b.t. de eBox verwijzen we u naar de website doccle.be.

Wat is Break@work?

Break@work is een onlinetoepassing van de RVA waarmee een werknemer kan nagaan hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof hij al heeft opgenomen en nog kan opnemen. De toepassing geeft ook een indicatie van de onderbrekingsuitkering.

Andere onlinetoepassingen

Break@work is niet de enige door de overheid ter beschikking gestelde onlinetoepassing. In het Belgische sociaalrechtelijke landschap bestaan nog een aantal gelijkaardige onlinetoepassingen. Wij maken van de gelegenheid gebruik u een schematisch overzicht te geven van die sociaalrechtelijke onlinetoepassingen.

Onlinetoepassing

Doel van de onlinetoepassing

Break@work

de werknemer kan hiermee:

-          nagaan hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof hij al heeft opgenomen en nog kan opnemen,

-          een attest tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof online aanvragen.

Student@work

de student kan hiermee:

-          nagaan hoeveel uren hij nog kan worden tewerkgesteld als student tegen verminderde sociale bijdragen,

-          online een attest aanvragen.

Horeca@work – 50days

de werknemer uit de horecasector kan hiermee:

-          nagaan hoeveel dagen hij nog kan worden tewerkgesteld als gelegenheidswerknemer met voordelige RSZ-behandeling,

-          online een attest aanvragen.

Interim@work

de uitzendkracht kan hiermee:

-          de Dimona-aangifte bekijken die het uitzendbureau voor hem gedaan heeft,

-          een afdrukbaar overzicht genereren van de arbeidsrelaties van het lopende jaar, het vorige jaar en het volgende jaar.

Checkin@work

onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat en activiteiten die behoren tot de vleessector.