Arrest HvJ-EU: boeking vast actiefbestanddeel onder aftrek van discontokost

Geschreven door , Commissie voor Boekhoudkundige Normen, www.cbn-cnc.be
Foto: Amy  

Europees Hof van Justitie - zaak C-690/18 – WAGRAM – Arrest van 23 april 2020

Boeking van een vast actiefbestanddeel onder aftrek van een discontokost

Het Hof bevestigt dat de aankoop van een financieel vast actief waarbij de prijs over een langere periode wordt betaald zonder dat rente verschuldigd is, in omstandigheden die gelijken op een lening, geboekt kan worden op de actiefzijde van de balans tegen de aanschaffingswaarde rekening houdend met de aftrek van een disconto.

Volg op 23 april 2021 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (APR 2021) met Roel VAN HEMELEN

Het Hof bevestigt hierbij de correcte toepassing en redactie van het artikel 3:45, § 2 en 3:55 KB  WVV bij verrichtingen die in normale marktomstandigheden worden toegepast in uitvoering van de Europese boekhoudrichtlijn.

►Lees ook: Nota CBN - Financieel plan voor besloten vennootschappen, coöperatieve vennootschappen en naamloze vennootschappen

Er wordt opgemerkt dat artikel 198, § 1, 8° WIB 92 intussen (boekjaren die aanvangen na 31 december 2019) eveneens een uitdrukkelijke regeling bevat met betrekking tot de niet-aftrekbaarheid van discontokosten voor zover de aankoopprijs lager is dan de werkelijke waarde verhoogd met het disconto.

Lees hieronder de volledige nieuwsflash.