Alternerend leren - Invoering van de (stage-)overeenkomst alternerende opleiding

Geschreven door Lexalert
Foto: 7tenths  

Vanaf 1 september 2016 zullen nog slechts 2 soorten overeenkomsten bestaan voor leerlingen in het huidige en toekomstige systeem van leren en werken: de overeenkomst alternerende opleiding of de stageovereenkomst alternerende opleiding. Dat betekent zowel voor het onderwijsveld als voor het bedrijfsleven een verregaande administratieve vereenvoudiging. Het is een volgende stap die de Vlaamse regering neemt in de uitwerking van het duaal leren en werken als een volwaardig leertraject.

Leerlingen die een deel van hun opleiding op de werkvloer volgen, sluiten daarvoor een overeenkomst met de school en het bedrijf. Vandaag bestaan er 11 soorten mogelijke overeenkomsten. Die worden nu geharmoniseerd tot 2 mogelijkheden. Ofwel wordt het een overeenkomst alternerende opleiding, ofwel een stageovereenkomst alternerende opleiding.

De overeenkomst alternerende opleiding geldt vanaf 1 september 2016 voor alle jongeren die minstens 20 uur per week opleiding op de werkvloer volgen in het huidige stelsels leren en werken, de 7 studierichtingen in de proeftuinen duaal leren en het toekomstig duaal leren. Ze regelt onder meer de rechten en plichten van de partijen, de manier waarop een overeenkomst beëindigd kan worden, aansprakelijkheid, vergoedingen en vakantiedagen.

Jongeren die minder dan 20 uur per week opleiding bij een bedrijf volgen, krijgen een stageovereenkomst alternerende opleiding: de modaliteiten zijn gelijklopend, met uitzondering van de vakantiedagen en de vergoeding.

Een tweede onderdeel van de beslissing van vandaag handelt over de wisselwerking met de sectoren. Die krijgt voortaan vorm via sectorale partnerschappen en het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Hun opdracht is een duurzaam netwerk van erkende leerondernemingen uitbouwen en beheren, het monitoren en beheren van de (stage)overeenkomsten, en adviseren in alle facetten m.b.t. de werkplekcomponent in duaal leren. Deze organen worden opgericht in de schoot van SYNTRA Vlaanderen, als neutrale regisseur van de werkcomponent.

Ander interessant artikel: Aanvullende gezinsbijslag als optimaliseringsinstrument