Algemene voorwaarden online volstaat niet

Geschreven door Mr. Pim van den Bos, Schoups, www.schoups.be - Mr. Siegfried Busscher, Schoups, www.schoups.be

Een loutere verwijzing naar online raadpleegbare algemene voorwaarden volstaat niet om een wederpartij te binden, volgens een vonnis van 14 oktober 2015 van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout[1].

De rechtbank diende uitspraak te doen over een invordering van een factuur, waarbij de eisende partij de bevoegdheid van de rechtbank had gegrond op haar eigen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden klaarblijkelijk op geen enkel document weergegeven, ook niet hernomen op de factuur, maar op alle documenten werd wel verwezen naar de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden op de website van de eisende partij te consulteren.

De rechtbank achtte deze werkwijze onvoldoende om de algemene voorwaarden aan de contractant tegen te werpen. De eisende partij toonde hiermee immers niet aan dat de algemene voorwaarden aanvaard zijn door de wederpartij. Daarnaast kan een website dag na dag aangepast worden, zodat de rechtbank niet kan controleren welke voorwaarden van toepassing zouden geweest zijn op het moment van de ondertekening van het contract en de daaruit volgende facturen.

Dit vonnis toont opnieuw de terughoudende houding van de heersende Belgische rechtspraak m.b.t. algemene voorwaarden die enkel online te raadplegen zijn. Opdat algemene voorwaarden als tegenstelbaar aanvaard zouden worden, moet er aangetoond worden dat deze algemene voorwaarden aanvaard zijn door de wederpartij en dus ook minstens gekend. Vooralsnog is de eenvoudigste manier hiertoe het meedelen van deze algemene voorwaarden vóór (of ten laatste bij) het aangaan van de overeenkomst.

[1]Kh. Antwerpen, afd. Turnhout 14 oktober 2015, RW 2016-17, 233 en P&B 2016, 94.