Afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging wordt afgeschaft

Geschreven door IMPOSTO Team, IMPOSTO , http://www.imposto.be

De commissie van Financiën heeft naar verluidt op 19.03.2019 een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij de afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging wordt afgeschaft.   

Deze afzonderlijke aanslag kaderde in de hervorming van de vennootschapsbelasting en had tot doel de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting te compenseren

Volg het on demand seminarie De NV new style: much ado about nothing of high level vennootschap? met Jesse DOCX

De minimale bedrijfsleidersbezoldiging als voorwaarde voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting blijft voortbestaan.

►Lees ook Hervorming vennootschapsbelasting: schiet de nieuwe afzonderlijke aanslag in geval van ontoereikende bedrijfsleiderbezoldiging haar doelstelling voorbij?

Het wetsvoorstel moet nog door de Kamer worden goedgekeurd, maar werd in de commissie Financiën alvast quasi unaniem goedgekeurd. Het lijkt niet uitgesloten dat deze afschaffing retroactief zal gelden vanaf 01.01.2018.   

Wordt vervolgd.    

Bekijk de volledige tekst van het aangenomen wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende opheffing van de sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider