Abonnementstaks – nieuwe formulieren voor aangifte en vraag teruggave

Geschreven door Dirk Coveliers - Yannick Cools, Tiberghien, www.tiberghien.com
Foto:   Sebastien Wiertz

Belgische collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen dienen jaarlijks een taks (hierna “abonnementstaks”) van 0,0925% te betalen op het totaal van de netto uitstaande bedragen. Deze taks wordt eveneens geheven ten aanzien van collectieve beleggingsinstellingen naar buitenlands recht die op de lijst van de FSMA ingeschreven zijn.

De aangifte voor en de betaling van deze taks dienen in principe jaarlijks uiterlijk op 31 maart gedaan te worden.

De regelgeving van deze abonnementstaks is door de Wet van 3 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen verplaatst van het Wetboek der successierechten (namelijk art. 161 tot 162/2 W.Succ.) naar het Wetboek diverse rechten en taksen (namelijk art. 201.20 – 201.28 W.D.R.T.).

Volg op 26 februari 2021 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (FEB 2021) met Roel VAN HEMELEN

Deze verplaatsing van wetboek heeft onder meer tot gevolg dat de verjaringstermijnen voor het indienen van een vraag tot teruggave zullen inkorten en dat er ook nieuwe formulieren gebruikt moeten worden zowel voor de aangifte als voor de vraag tot teruggave.

►Lees ook: Nieuwe maatregelen België coronavirus (Covid-19) vanaf 14 maart tot 3 april 2020

De federale regering heeft modelformulieren voor de aangifte en teruggave van de ‘jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen’ en de ‘jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen’ toegevoegd aan het ‘KB van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het ‘Wetboek diverse rechten en taksen’.  Dit gebeurde bij KB van 9 december 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2020.

Deze nieuwe modelformulieren dienen vanaf dit jaar (2020) gebruikt te worden.