Aanpassing van de Genderwet op til

Geschreven door Ann Taghon, SoConsult, www.soconsult.be
Foto: Martin Howard  

In deze periode van windstilte op wetgevend vlak signaleren wij u dat in de Kamer op 23 januari 2020 een wetsvoorstel werd goedgekeurd dat de Genderwet aanpast. 

De aanpassing werd nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, maar het ligt in de lijn van de verwachtingen dat dit binnenkort zal gebeuren. 

De Genderwet verbiedt, o.m. in de arbeidsbetrekkingen, zowel directe als indirecte discriminatie op grond van geslacht. 

De Genderwet stelt voor zijn toepassing het direct onderscheid op een aantal gronden, gelijk met een direct onderscheid op grond van geslacht. 

Tot op vandaag zijn gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht, een direct onderscheid op grond van:

 • zwangerschap,
 • bevalling,
 • moederschap,
 • geslachtsverandering,
 • genderidentiteit of genderexpressie. 
Volg het on demand seminarie Grensoverschrijdende tewerkstelling België - Nederland met Sophie MAES

De zopas in de Kamer goedgekeurde wet voegt daar nu nog een aantal discriminatiegronden aan toe. Na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zullen ook worden gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht, een direct onderscheid op grond van:

 • het geven van borstvoeding,
 • adoptie,
 • medische begeleide voortplanting,
 • sekse-kenmerken,
 • vaderschap,
 • meemoederschap. 

De gelijkstelling van de hierboven vermelde directe onderscheiden met een direct onderscheid op grond van geslacht, betekent dat voor die onderscheiden hetzelfde mechanisme van discriminatiebestrijding geldt als in geval van discriminatie op grond van geslacht. 

►Lees ook: Brexit - Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU met Terugtrekkingsakkoord - gevolgen voor werkgevers

Zo zal bijvoorbeeld een werkneemster die kan bewijzen dat de werkgever haar heeft ontslagen omwille van het feit dat ze een IVF-behandeling ondergaat, een schadevergoeding van 6 maanden loon kunnen vorderen op grond van de Genderwet. 

In de huidige stand van de wetgeving is de bescherming tegen discriminatie van een werkneemster die een IVF-behandeling ondergaat minder sluitend geregeld. 

Een vergoeding vorderen op grond van de ontslagbescherming van zwangere werkneemsters opgenomen in de Arbeidswet, is niet evident als de betrokken werkneemster op het moment van het ontslag wel in behandeling is, maar nog niet zwanger. 

De betrokken werkneemster kan haar vordering ook steunen op de Genderwet. Dat het ontslag omwille van het ondergaan van een IVF-behandeling een directe discriminatie op grond van geslacht kan uitmaken, wordt nu al in de rechtspraak aanvaard (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 2503). Voortaan zal dat uitdrukkelijk volgen uit de nieuwe bepaling van de Genderwet.