Aanpassing Codex Deontologie mbt beroepsaansprakelijkheid advocaten

Geschreven door Lexalert
Foto: Kate Ter Haar  

In het Belgsich Staatsblad van 28 november 2018 verscheen een wijziging van de Codex Deontologie van de Orde van Vlaamse Balies. Ze betreft het artikel 74 met betrekking tot de beperking van de aansprakelijkheid. 

Het enig artikel luidt: "In artikel 74 van de Codex wordt de zinsnede ",thans € 1.250.000" geschrapt".

Art. 74 Codex Deontologie: "De advocaten en samenwerkingsverbanden mogen hun beroepsaansprakelijkheid tegenover cliënten beperken, maar die beperking mag niet lager zijn dan het bedrag van de basisdekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde, thans € 1.250.000. De beroepsaansprakelijkheid kan worden beperkt door afspraken met cliënten of door de uitoefening van het beroep in het kader van een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De advocaat kan de vrijstelling nooit ten laste leggen van de cliënt."  

De achtergrond is dat de polissen beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) en insolvabiliteit (Amlin) verlengd werden door de OVB vanaf 1 januari 2017. Het verzekerd bedrag van de waarborg beroepsaansprakelijkheid werd verdubbeld (van € 1.250.000 naar € 2.500.000 per schadegeval). 

De juridische nieuwslijn Lexalert controleerde de algemene voorwaarden van een aantal advocaten en stelde vast dat het bedrag van 1.250.000 EUR daarin soms expliciet vermeld wordt. Het valt dan ook aan te bevelen deze algemene voorwaarden aan te passen.