Aanmoedigingspremie voor wie 1/10de ouderschapsverlof opneemt vanaf 1 september 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Chuck Franky  

Vanaf september 2020 kunnen ouders die op woensdag- of vrijdagnamiddag ouderschapsverlof opnemen rekenen op een Vlaamse aanmoedigingspremie. Op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de aanmoedigingspremie voor 1/10de ouderschapsverlof goedgekeurd. De premie geldt zowel voor werknemers uit de privé- als de social profitsector.

Sinds 1 juni 2019 kunnen werknemers op basis van een federale regeling 1/10de ouderschapsverlof nemen. Dat houdt in dat wie voltijds werkt bijvoorbeeld wekelijks op woensdag- of een andere namiddag of om de twee weken op vrijdag thuisblijft voor de zorg van het gezin. De RVA voorziet hiervoor in een onderbrekingsuitkering.

Volg op 13 oktober 2020 van 12 uur tot 14 uur het online seminar Elektronische arbeidsovereenkomst met Chris VANLAERE

Wie die keuze maakt, kon geen aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremie die wel geldt voor wie voltijds, halftijds of voor 1/5de thuisblijft. Vanaf september 2020, bij de start van het nieuwe schooljaar, zullen werknemers in de privésector maandelijks 33,65 euro bruto krijgen als ze 1/10de ouderschapsverlof nemen. Voor werknemers uit de social profitsector gaat het om een maandelijks brutobedrag van 84,12 euro. Op basis van het aantal mensen dat vandaag al 1/10de ouderschapsverlof opneemt, verwachten we dat er maandelijks een kleine 800 Vlamingen hier gebruik van zullen maken.

Deze maatregel is opgenomen in het Vlaams regeerakkoord en is bedoeld om de combinatie van werk en privé te verbeteren. Op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits is de aanmoedigingspremie voor 1/10de ouderschapsverlof definitief goedgekeurd.