Taks op de effectenrekening - aangifteformulier, wijze van aangifte en betaling

Geschreven door Lexalert
Foto: Sebastien Wiertz  
Op 3 december werden de formulieren voor de taks op de effectenrekening gepubliceerd. Hieronder vindt u meer info over aangifteformulier, wijze van aangifte en betaling​. 
 
Is de taks op de effectenrekeningen op mij van toepassing?

U bent titularis van een of meer effectenrekeningen in België en in het buitenland met een totale gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer?
(Als u niet-inwoner bent, wordt die waarde enkel berekend op uw Belgische effectenrekeningen)

In dit geval geldt een taks van 0,15 % voor al uw effectenrekeningen.

 

De totale gemiddelde waarde van mijn effectenrekening(en) bedraagt 500.000 euro of meer. Hoe moet ik de taks aangeven en betalen?
 
Voor uw effectenrekening(en) bij dezelfde bank of andere financiële tussenpersoon waarvan de gemiddelde waarde gelijk is aan 500.000 euro of meer, zal uw bank of tussenpersoon automatisch de taks innen en het bedrag overmaken aan de FOD Financiën. U hoeft dus niets te doen voor deze effectenrekening(en).
 
Voor uw effectenrekening(en) met een totale gemiddelde waarde bij dezelfde bank of tussenpersoon van minder dan 500.000 euro, moet u:
 
  • ofwel een vraag tot inhouding bij uw bank of tussenpersoon doen, voor elke effectenrekening
  • ofwel de taks zelf aangeven en betalen aan de FOD Financiën

Als u de taks zelf bij de FOD Financiën aangeeft, nodigen wij u uit om dit te doen via een online toepassing die in het eerste kwartaal van 2019 beschikbaar zal zijn. U heeft tot half juli 2019 de tijd om de aangifte in te dienen. De uiterste datum voor betaling is 31 augustus 2019.
 
Voor meer informatie, raadpleeg de eerste commentaar met betrekking tot deze taks in de circulaire nr. 2018/C/65 van 25.05.2018.

Formulieren

Het aangifteformulier van de taks op de effectenrekeningen (PDF, 458.45 KB) en het formulier van indienstneming van de verantwoordelijke vertegenwoordiger (PDF, 285.1 KB)zijn nu beschikbaar.

Volg de instructies op bladzijde 3 voor de indiening en betaling.

Een eerste commentaar met betrekking tot deze taks is beschikbaar in de circulaire nr. 2018/C/65 van 25.05.2018.

Verzending van de aangifte

De papieren aangifte is uitsluitend te versturen naar volgend kantoor: 

Algemene Administratie van de Inning en de Invordering Inningscentrum – Diverse taksen
Koning Albert II-laan 33 bus 431
1030 BRUSSEL

Betaling van de taks

Uitsluitend te betalen op volgend rekeningnummer BE 64 6792 0022 2952 – PCHQ BE BB
van het Inningscentrum – Diverse taksen
Koning Albert II-laan 33 bus 431
1030 BRUSSEL

Te vermelden in de mededeling: • BIBB (bedrag van de belastbare basis in euro) / • Nationaal nummer of ondernemingsnummer van de belastingschuldige, zonder enig scheidingsteken (bij gebrek daarvan, naam en voornaam) / • TCTER Bv.: BIBB 500,00 / 75050362145 / TCTER

Bijkomende informatie 

Voor meer inlichtingen over de behandeling van uw aangifte of van uw betaling, gelieve contact op te nemen met het Inningscentrum – Diverse taksen: CPIC.TAXDIV [at] minfin.fed.be

Voor vragen over de vaststelling van de belastbare basis of de berekening van de taks, gelieve contact op te nemen met het Contactcenter: 0257 257 57