Aangifte personenbelasting - Indieningstermijnen 2018

Geschreven door Lexalert
Foto:

Op 2 mei 2018 gaf de FOD Financiën uitleg bij de aangifte personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 - inkomsten 2017. 

Indieningstermijn

 • Aangifte ingediend door de belastingplichtige
  • Op papier: 29 juni 2018
  • Via Tax-on-web: 12 juli 2018
 • Voorstel van vereenvoudigde aangifte
  • Akkoord met het voorstel: de belastingplichtige moet niets doen.
  • Niet akkoord en wijziging via het papieren antwoordformulier: 29 juni 2018
  • Niet akkoord en wijziging via Tax-on-web: 12 juli 2018
 • Aangifte ingevuld door een ambtenaar  tijdens een invulsessie
  • Ten laatste op 29 juni 2018
  • Opgelet: er is geen hulp meer na 29 juni !
 • Aangifte ingevuld door een mandataris (boekhouder, …)
  • 25 oktober 2018
  • Sancties bij niet-indiening: administratieve boeten van 50 tot 1.250 €

Timing

 • Papieren aangifte: van 7 mei tot 25 mei
 • Voorstel van vereenvoudigde aangifte: van 2 mei tot 22 mei
 • Opmerkingen:
  • De papieren aangifte of het VVA nog niet ontvangen? Onnodig om de FOD Financiën te contacteren vóór eind mei. Wel al toegang tot aangifte of VVA via Tax-on-web.
  • De toelichting wordt niet meer toegestuurd met de aangiften

 

Aantal codes

 • 46 codes minder
  • 68 codes geschrapt (16 x 2 codes en 36 x 1 code)
  • 22 nieuwe codes (10 x 2 codes en 2 x 1 code)
 • ‘Geregionaliseerde aangifte’ in Tax-on-web / voorbereidend document: enkel de codes van het gewest van de belastingplichtige

Nieuwe codes

 • Federaal
  • 1101 : voordeel voor de alleenstaande ouder met kinderlast
  • 1199 : beperking van bepaalde belastingvoordelen volgens het aantal maanden dat een persoon tijdens het kalenderjaar aan de personenbelasting onderworpen  is
  • 1339-2339 : opsplitsing van de achterstallen in twee periodes voor de aanvullende vergoedingen voor werkloosheidsuitkeringen
  • 1340-2340 : opsplitsing achterstallen in twee periodes voor de bedrijfstoeslag
  • 1460-2460-1461-2461 : winsten of baten uit diensten verleend in het kader van de deeleconomie
 • Vlaams gewest
  • 3330-4330 : geïntegreerde woonbonus: aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiten van de lening
 • Waals gewest
  • 3324-4324-3325-4325-3322-4322-3323-4323 : ‘chèque habitat’: onderscheid tussen leningen gesloten in 2016 en 2017

  • 3384-4384 : ‘coup de pouce’-leningen: uitstaand saldo op 1.1.2017

Nieuwigheden vooraf ingevulde aangifte

 • Hypothecaire leningen en levensverzekeringen: 929.000 vooraf ingevulde aangiften op een totaal van 1.956.000  TOW-aangiften met een uitgave in kader IX (dus 47%), waarvan :
  • 676.000 aangiften met hypothecaire leningen
  • 253.000 aangiften met levensverzekeringen
 • Alleenstaande ouder met kind(eren) ten laste zonder andere samenwonende (code 1101)
 • Terugbetaling woon-werkverkeer (code 1254)

Tips en tricks voor de aangifte

 • Aangifte via Tax-on-web
  • Verzenden van de aangifte: klikken op ’Bevestigen voor verzending’ , vervolgens op ‘Verzenden’
  • Gezamenlijke aangifte: ook de partner moet de aangifte ondertekenen
  • Niet wachten tot de laatste dagen om de aangifte in te dienen
 • Papieren aangifte
  • Te sturen naar het scanningscentrum van Gent of Namen
  • Eén enkele aangifte per omslag
 • Voorstel van vereenvoudigde aangifte
  • Al de gegevens zorgvuldig nakijken.
  • De belastingplichtige moet niets doen als hij akkoord is met het voorstel. Hij zal automatisch zijn aanslagbiljet ontvangen.
 • Invulsessies
  • Identiteitskaart  is verplicht
  • Om de aangifte voor iemand anders te laten invullen: een kopie meebrengen  van diens identiteitskaart en een volmacht.
 • Aangifte via mandataris
  • Mandataris contacteren voor 31 augustus 2018 om het mandaat te activeren.

Bekijk de presentatie.