7 nieuwe coronamaatregelen voor Justitie

Geschreven door Lexalert
Foto: Tim Reckmann  

In de Kamer werd het wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) neergelegd.

Het wetsvoorstel voorziet in volgende maatregelen: 

  1. de tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de identificatie van de leden van de rechtsorde in het rechtsverkeer;
  2. de wettiging van de tijdelijke maatregelen betreffende de neerlegging van verzoekschriften;
  3. tijdelijke maatregelen inzake de procedure van vereffening-verdeling;
  4. de invoering van de mogelijkheid voor gerechtsdeurwaarders om te vergaderen via videoconferentie als definitieve maatregel;
  5. de tijdelijke inperking van uitvoerend beslag tegen particulieren;
  6. de tijdelijke vrijstelling van de wettelijke verplichting tot medeondertekening van een rechterlijke beslissing door magistraten, dan wel beroepsmagistraten dan wel lekenmagistraten, die ze hebben gelezen;
  7. een wijziging aan het wetboek van strafvordering inzake het tijdelijke bevel tot betalen.

Tijdelijke en definitieve maatregelen

Het wetsvoorstel neemt dringende maatregelen in het kader van de strijd tegen de coronaviruspandemie. Bovendien worden aanpassingen aan het wetgevend kader voorgesteld die ook zonder de directe aanleiding van de pandemie een meerwaarde bieden voor de werking van Justitie. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten fysieke contacten en ontmoetingen van mensen worden vermeden wanneer zij niet absoluut noodzakelijk zijn. Daartoe worden zowel tijdelijke als definitieve maatregelen ingevoerd.

Lees de volledige tekst van het wetsvoorstel van 22 april 2020