4 nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen voor de zelfstandigen vanaf 1 januari 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Lee Coursey  

Vanaf 1 januari 2018 worden 4 nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen voor zelfstandigen toegevoegd aan de twee bestaande. Het doel is zelfstandigen toe te laten hun sociale bijdragen aan te passen aan hun inkomen.

Sinds 2015 zijn de sociale bijdragen van zelfstandigen verschuldigd in verhouding tot hun inkomsten in het lopende jaar. De zelfstandige past zijn betalingen naar boven of beneden aan in functie van de verwachte inkomsten van dat jaar.

Voor de verlaging van de sociale bijdragen heeft de zelfstandige volgende plichten:

  • Hij moet zich wenden tot zijn sociaal verzekeringsfonds;
  • Hij moet hen objectieve gegevens meedelen die een verlaging van zijn sociale bijdragen staven;
  • Hij legt de verlaagde sociale bijdragen vast op één van de wettelijk voorziene drempels.

Tot op vandaag voorziet  de wet slechts twee drempels, met name 13.296,25 euro en 26.592,49 euro. Omwille van het beperkte aantal drempels, heeft een deel van de zelfstandigen niet de mogelijkheid hun sociale bijdragen aan te passen aan een daling van hun inkomsten. Een derde van de zelfstandigen, zowat 300.000 personen, betaalt teveel sociale bijdragen.

De zes drempels zijn vanaf 1 januari 2018:

  • 13.296,25 euro
  • 16.752,22 euro
  • 21.106,47 euro
  • 26.592,49 euro
  • 37.607,47 euro
  • 53.184,98 euro

Rekenvoorbeeld:

René is schrijnwerker en kent in 2018 een verlaging van zijn gebruikelijke inkomsten van 70.000 euro tot 35.000 euro wegens een investering in een nieuwe machine en de aankoop van een vrachtwagen voor zijn nieuwe werknemer.

In 2017 had hij niet de mogelijkheid zijn voorlopige sociale bijdragen aan te passen ongeacht de objectieve elementen die hij aanbracht. Hij verdiende namelijk meer dan 26.592,49 euro wat de eerste drempel voor aanpassing is. Hij betaalde op kwartaalbasis 3.700 euro sociale bijdragen op basis van 70.000 euro inkomsten. Twee jaar later, in 2019, wanneer zijn inkomsten vastgesteld worden door de fiscale administratie op 35.000 euro worden zijn sociale bijdragen herberekend op 1.900 euro per kwartaal. Hij betaalde 7.200 euro (4*(3.700 euro – 1.900 euro)) teveel en dit bedrag wordt hem teruggestort.

Ander interessant artikel: 7 FAQ over de Legal Entity Identifier (LEI)

In 2018 heeft hij de mogelijkheid om een vermindering van zijn voorlopige sociale bijdragen te vragen op basis van de nieuwe drempel van 37.607,47 euro en per kwartaal 1.900 euro te betalen. Het verschil in beschikbare middelen in 2018 is 7.200 euro. Bij de controle in 2020 kan een klein verschil vastgesteld worden dat hem terugbetaald zal worden.