33 aanbevelingen van de Privacycommissie over Big Data-toepassingen

Geschreven door Lexalert

De Privacycommissie analyseerde de Big Data-toepassingen en bundelde haar bevindingen in een technisch rapport. Dit rapport is tweeledig.

Het eerste deel gaat in op de vraag wat Big Data precies inhoudt. Een goed begrip van “Big Data” is immers belangrijk om de gevolgen in te schatten op het vlak van privacybescherming. Big Data-toepassingen vereisen algemene, robuuste en technologie-neutrale regelgeving zodat bij iedere verwerking de betrokkenen voldoende worden beschermd en een goede balans gevonden wordt tussen de opportuniteiten en de rechten en vrijheden van alle betrokkenen.

Voldoende waarborgen dienen geboden te worden waaronder legitiem, maatschappelijk verantwoord gebruik mogelijk is. Dat laatste vormt het onderwerp van het tweede deel waarin een analyse wordt gemaakt van de huidige wet- en regelgeving toegepast op Big Data.

Het rapport gaat uit van een multidisciplinaire en praktische benadering en formuleert 33 concrete aanbevelingen. Het kan dienen als leidraad voor concrete Big Data-projecten.

Lees meer over:

  • Mogelijke toepasselijkheid van dataprotectiewetgeving bij toepassing van pseudonimiserings- of anonimiseringstechnieken, al dan niet in combinatie met de aggregatie van gegevens
  • Technisch optimale (zo juist mogelijke) voorspellingen over natuurlijke personen
  • Associatie door een algoritme vs juridisch bewijs
  • Individuele of collectieve impact voor de rechten en vrijheden van betrokkenen
  • Impact van big data op individuele natuurlijke personen

Download het Big Datarapport van de Privacycommissie