Vlaams Woninghuurdecreet 2019: Lijst van kosten die aan de huurder of verhuurder mogen worden aangerekend

Geschreven door Lexalert
Foto: Mike Cohen  

De Vlaamse Regering keurde een lijst van kosten goed die aan de huurder of verhuurder mogen worden aangerekend. Deze geldt voor woninghuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019. U treft deze hieronder.

De onderstaande lijst is niet-limitatief. Kosten die niet op de lijst staan, moeten toebedeeld worden aan de huurder of de verhuurder volgens het algemene verdelingsprincipe van het Vlaams Woninghuurdecreet.

Meergezinswoningen

Voor huurder

Voor verhuurder

1. Verbruik water

X

 

2. Verbruik stookolie/aardgas

X

 

3. Verbruik elektriciteit gemeenschappelijke delen

X

 

4. Kosten vuilnisinzameling (indien collectief georganiseerd)

X

 

5. Schoonmaak en onderhoud gemeenschappelijke delen

X

 

6. Kleine herstellingen gemeenschappelijke delen

(volgens de lijst van kleine herstellingen)

Dit omvat o.m. het vervangen van een defecte lamp, het vervangen van batterijen van rookmelders in de gemeenschappelijke delen, het herstellen van defecte sloten, het herstellen en vervangen van dienstkranen, stopcontacten en (licht)schakelaars.

X

 

7. Grote herstellingen gemeenschappelijke delen/installaties (die niet op de lijst van kleine herstellingen voorkomen), behalve herstellingen ten gevolge van oneigenlijk gebruik door huurders

 

X

8. Aankoop/vervangen meters nutsvoorzieningen

 

X

9. Kosten voor de lift

Het onderhoud en de herstelling van de lift valt in principe onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Bepaalde onderdelen waarvan de vervanging of de herstelling te wijten is aan het gebruik en die daarom periodiek moeten gebeuren, vallen evenwel ten laste van de huurder. Om ingewikkelde berekeningen te vermijden, wordt geopteerd voor een forfaitaire verdeling.

9.1.    Periodiek onderhoud

9.2.    Het uitvoeren van de risicoanalyse en het uitvoeren van een preventieve inspectie

9.3.    Het vervangen van grote onderdelen en

het uitvoeren van de nodige modernisaties

50%

50%

100%

100%

10. Kosten voor de syndicus

Een syndicus vervult taken die zowel betrekking hebben op het dagelijks gebruik van het gebouw als op het in stand houden van het gebouw. Om ingewikkelde berekeningen te vermijden, wordt geopteerd voor een forfaitaire verdeling.

34%

66%

 

Diensten die specifiek op verzoek en in het belang van de verhuurder of huurder worden gemaakt (bv. sleutel laten bijmaken voor huurder of

dossier samenstellen bij verkoop voor verhuurder), zijn volledig ten laste van die partij.

   

11. Conciërge

75%

25%

12. Kosten voor algemene vergadering

 

X

13. Beheerskosten/administratiekosten

 

X

14. Investeringen/reservefonds

 

X