Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen vanaf 1 januari 2019

Geschreven door Lexalert
Foto: Jasleen Kaur  

Op 27 november 2018 werd in de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/3 gesloten. Deze cao voert vanaf 1 januari 2019 belangrijke wijzigingen door met betrekking tot het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (“de bonusplannen”).

1) Vanaf 1 januari 2019 is een nieuw verplicht modelformulier van toepassing, en dit zowel voor de invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen via een ondernemings-cao, als via een toetredingsakte. De nieuwe verplichte modelformulieren zijn beschikbaar op de website van de FOD

2) Wanneer de ondernemings-cao overeenkomstig artikel 11, § 1 van de cao nr. 90 voorziet in een bijzondere procedure om de te bereiken doelstellingen of niveaus te kunnen wijzigen, kan dergelijke wijziging voortaan alleen nog maar betrekking hebben op de toekomst, en dus niet op een referteperiode die verstreken of aan de gang is

3) Wanneer de toetredingsakte overeenkomstig artikel 11, § 2 van de cao nr. 90 voorziet in een afwijkende procedure om de te bereiken niveaus van de doelstellingen vastgelegd in het plan te kunnen wijzigen, kan dergelijke wijziging voortaan alleen nog maar betrekking hebben op de toekomst, en dus niet op een referteperiode die verstreken of aan de gang is.

Dit betekent concreet dat:

  • alle cao’s en toetredingsaktes die voorzien in niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen ondertekend vanaf 1/1/2019 moeten opgesteld worden volgens het nieuwe model;
  • voor zover de geregistreerde cao voorziet in een procedure tot wijziging van de niveaus en/of doelstellingen, die wijzigingen neergelegd moeten worden bij de griffie vóór de aanvang van de nieuwe referteperiode;
  • voor zover het toekenningsplan van de goedgekeurde toetredingsakte voorziet in een wijzigingsprocedure van de niveaus, die wijzigingen neergelegd moeten worden bij de griffie vóór de aanvang van de nieuwe referteperiode.

Lees de volledige tekst van het bericht van de FOD Werk "Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen vanaf 1 januari 2019"