Nieuwe loonbedragen arbeidsovereenkomstenwet vanaf 1 januari 2020

Geschreven door Lexalert

Elk jaar worden de loongrenzen uit de arbeidsovereenkomstenwet geïndexeerd. De bedragen geldig vanaf 1 januari 2020 werden aangepast op basis van het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden.

 Basisbedrag  Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020
 16.100 EUR  34.180 EUR  34.819 EUR  35.761 EUR
 32.200 EUR  68.361 EUR  69.639 EUR  71.523 EUR

 

De eerste loongrens is van belang bij het scholingsbeding en het concurrentiebeding, De tweede voor het concurrentiebeding en het arbitragebeding.

In 2013 bedroeg de eerste loongrens 32.254 EUR. Dit bedrag is nog van belang wanneer de opzeggingstermijn berekend wordt voor een werknemer die reeds in dienst was vóór 1 januari 2014. Er dient dan te worden berekend of de betrokkene op 31 december 2013 meer of minder verdiende dan 32.254 EUR.

De tweede loongrens is – naast zijn nut voor het concurrentiebeding en het arbitragebeding – nog relevant om na te gaan of er voor bedienden die vóór 1 januari 2014 reeds in dienst zijn getreden, een geldig beding werd afgesloten over de grootte van de opzeggingstermijn. Er moet dan rekening gehouden worden met het bedrag van deze loongrens in het jaar van indiensttreding.

Lees de volledige tekst van het bericht van de FOD Werk "Aanpassing op 1 januari 2019 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden"