Programma


Aansprakelijkheid in het betalingsverkeer 19/01/2021 , inschrijven

Optimalisatie innovatie-aftrek ! Nieuwe modaliteiten en recente standpunten rulingdienst. 22/01/2021 , inschrijven

Meer bonus, minder kosten: hoe beloont u uw medewerkers op de best mogelijke manier? 25/01/2021 , inschrijven

Uitkeren in natura van kapitaalvermindering, dividenden, rekening-courant ?! 26/01/2021 , inschrijven

Fiscale fraude, een strafrechtelijk risico! De praktijk (fiscaal) strafdossier: verloop, onderzoeksmaatregelen, plea bargaining, verdediging. 27/01/2021 , inschrijven

De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen ! 27/01/2021 , inschrijven

Gebruik persoonsgegevens bij HR-beleid ! Big Data @ Work en controle werknemers. 28/01/2021 , inschrijven

Tips & tricks voor schuldeisers ! Hoe snel uw factureren innen ? 28/01/2021 , inschrijven

Eindeloopbaanregelingen en pensionering – tips & tricks ! 29/01/2021 , inschrijven

Praktijkvragen bij het fiscaal onderzoek. Efficiënt reageren en anticiperen bij vraag om inlichtingen, boekenonderzoek, visitatie … ! 29/01/2021 , inschrijven
1 2 3

Visitatierecht, het ultieme wapen van de fiscus!

 Fiscus tast
grenzen
visitatierecht af !

Meer info