Programma


Fraude in onderneming/organisatie doeltreffend voorkomen, detecteren, onderzoeken. 25/01/2022 , inschrijven

Conflicten met RSZ (na invordering, na inspectie), hoe reageren, procedure, hoe anticiperen, … 25/01/2022 , inschrijven

Eindeloopbaanregelingen en pensionering – tips & tricks ! 26/01/2022 , inschrijven

De nieuwe fiscale maatregelen van de eindejaarswetten! 27/01/2022 , inschrijven

Rechten en plichten bij ziekte & re-integratietraject. 31/01/2022 , inschrijven

Hoe inkoop eigen aandelen een interessant fiscaal instrument kan zijn ! 01/02/2022 , inschrijven

Erfovereenkomst, onmisbaar instrument bij successieplanning, een praktische analyse ! 02/02/2022 , inschrijven

Aansprakelijkheid arbeidsongevallen, procedures, aansprakelijkheid, relatie inspectie. 04/02/2022 , inschrijven

Ontslag beschermde werknemer, per definitie miserie ?! Hoe correct handelen? 08/02/2022 , inschrijven

Opschortende en ontbindende bedingen: voorwaarden, gevolgen, rechtspraak, voorbeeldclausules, tips & tricks. 08/02/2022 , inschrijven
1 2 3 4 5 6

xxx