Programma


'Arbeidsdeal' - wat houdt het in en wat is de impact voor een bedrijf?! 24/08/2022 , inschrijven

Hoe efficiënt optreden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten: een actueel overzicht. 30/08/2022 , inschrijven

Update VenB 2022 - Niet te missen update nieuwe, bestaande en aflopende fiscale regeltjes !! 02/09/2022 , inschrijven

Loonbeslag en -overdracht: soorten, concrete toepassing, aandachtspunten. 20/09/2022 , inschrijven

Het beroepsgeheim economisch beroeper, wanneer, toepassing en consequenties. 21/09/2022 , inschrijven

Ziekte & re-integratietraject, rechten en plichten. 27/09/2022 , inschrijven

De nieuwe klokkenluidersregeling, correcte interpretatie en toepassing. 29/09/2022 , inschrijven

Werking Sociale inspectie: kritische analyse & concrete aandachtspunten bij controle en verloop inspectiedossier. 04/10/2022 , inschrijven

Gerechtelijke reorganisatie in de praktijk, mogelijkheden, toepassing, beperkingen ! 06/10/2022 , inschrijven

Aansprakelijkheid arbeidsongevallen, procedures, aansprakelijkheid, relatie inspectie. 11/10/2022 , inschrijven

xxx