Mobiliteit van werknemers: cash for car en mobiliteitsbudget

Op maandag 13 mei, 2019 van 12u tot 14u
Leen DE VRIESE, DVDTAXLAW
Pieter SICHIEN, COMMIT
,
Zet in uw agenda 13 mei, 2019 12:00 13 mei, 2019 14:00 Mobiliteit van werknemers: cash for car en mobiliteitsbudget Online Lexalert seminar "Mobiliteit van werknemers: cash for car en mobiliteitsbudget" Lexalert MM/DD/YYYY

Begin 2018 werd de zogenaamde “cash for car” regeling ingevoerd. Nu is ook het “mobiliteitsbudget” een feit.

Beide regelingen beogen in te spelen op het mobiliteitsvraagstuk en zullen naast elkaar bestaan.

Zij bevatten zowel een belangrijk arbeidsrechtelijk luik als een belangrijk (para)fiscaal luik. Beide regelingen zullen vanuit deze verschillende invalshoeken besproken en, vooral, met elkaar vergeleken worden, zodat u vanuit uw HR-praktijk een weloverwogen keuze zou kunnen maken. 

Aangezien beide regelingen vertrekken vanuit de idee dat een werknemer al over een (recht op een) bedrijfswagen beschikt maar niet elke werknemer er één heeft, bespreken wij ook een aantal andere mobiliteitsmaatregelen die u kan nemen en de juridische implicaties daarvan.

Mrs. Leen DE VRIESE en Pieter SICHIEN zijn allebei vennoot in respectievelijk het kantoor DVDTAXLAW en COMMIT. Beide kantoren bestaan uit een complementair team van experts in het fiscaal recht enerzijds en het sociaal recht anderzijds. Zij werken ook op regelmatige basis samen.