Kaaimantaks: hoe scherp zijn de tanden van de Kaaiman?

Op 15/09/2015 van 12u tot 14u
Mrs. Pieter SOUFFRIAU, Tiberghien
Gertjan VERACHTERT, Tiberghien
,
Archived

De Kaaimantaks wordt ingevoerd door het ontwerp van Programmawet van augustus 2015. Het doel is offshore constructies (zoals trusts e.a.) te belasten. Dit gebeurt via de doorkijkbelasting. Ze is van toepassing op juridische constructies die minder dan 15% belastingen betalen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten.

Door de uitbreiding van de aangifteplicht die sinds het aanslagjaar 2014 bestaat, wint deze regelgeving nog aan belang. Daarbij stellen zich specifieke vragen met betrekking tot de toepassing: hoe wordt de belastingdruk van 15% berekend, wat met structuren in ontbinding en vereffening, hoe valt de Kaaimantaks te rijmen met de antimisbruikbepalingen,…

Mrs. Pieter SOUFFRIAU en Gertjan VERACHTERT zijn beide advocaat in het fiscaal kantoor Tiberghien.  Beide sprekers focussen op vermogensplanning en op internationaal belastingrecht. Zij adviseren regelmatig rond buitenlandse vermogensconstructies en financiële transparantie. De regelgeving rond de Kaaimantaks is in volle evolutie en zij volgen deze ontwikkelingen op de voet. 

Tijdens het seminarie komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Fiscale behandeling van juridische constructies voor de invoering van de Kaaimantaks;
 • Ratio legis Kaaimantaks & problematiek van de doelvermogens;
 • Kaaimantaks – de nieuwe regeling;
  • PB & RPB
  • Geviseerde juridische constructies & uitzonderingen
  • Oprichters en derde begunstigden
  • Fiscale transparantie / Uitzonderingsregime 15% 
  • Uitkeringen
  • Antimisbruikbepalingen en inwerkingtreding
  • Aangifteplicht juridische constructies
 • Enkele toepassingsgevallen
  • On-shore brengen van de juridische constructies
  • Onroerend goed
  • ...
 • Wat met erf- en schenkbelasting?
 • Conclusie