Hervorming van het vennootschapsrecht

Op 28/11/2017 van 12u tot 14u
Philippe MULLIEZ, Eubelius
Wim GOOSSENS, Eubelius
,
Archived

De hervorming van het vennootschapsrecht wordt wellicht dit najaar al doorgevoerd en past in de eerder aangekondigde hercodificatie van het rechtspersonenrecht. De hervorming beoogt het vennootschaps- en verenigingsrecht moderner, eenvoudiger en coherenter te maken. Het doel van de hervorming is om aan de vennootschappen en verenigingen efficiënte werkinstrumenten ter beschikking te stellen en op die manier België aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor (binnenlandse én buitenlandse) ondernemingen en voor investeringen.

De hervorming bestaat uit volgende krachtlijnen:

 • De mogelijkheid winst uit te keren wordt het enig criterium van onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen;
 • Behoud van vier vennootschapsvormen: de maatschap, de BVBA, de CVBA en de NV met de invoering van de kapitaalloze BVBA;
 • De regels die gelden voor publieke vennootschappen worden van toepassing op genoteerde vennootschappen; 
 • Overstap van werkelijke zetelleer naar statutaire zetelleer in het Belgische IPR;
 • Het verenigings- en stichtingsrecht wordt geïntegreerd in één Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Mrs. Wim GOOSSENS en Philippe MULLIEZ zijn beide advocaat en partner in het kantoor Eubelius. Wim doceert vennootschapsrecht aan de HUB. Philippe doceert aan de Vives Business School en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool. Verschillende advocaten bij Eubelius schreven mee aan het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen dat op 20 juli 2017 goedgekeurd werd door de ministerraad.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Welke wettelijke basis wordt gegeven aan de feitelijke vereniging?
 • In welke gevallen wordt meervoudig stemrecht mogelijk?
 • De ad nutum-herroepbaarheid van de bestuurders in de NV en de regels inzake de overdraagbaarheid van aandelen in de BVBA worden van suppletief recht. Gevolgen?
 • Mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting in de BVBA ten laste van het vermogen van de vennootschap;
 • Gevolgen van de invoering van de kapitaalloze BVBA voor de rechten van de aandeelhouders?
 • Uitbreiding van de oprichtersaansprakelijkheid met de netto-actieftest en de liquiditeitstest;
 • Keuze tussen monistisch en duaal bestuurssysteem in de NV;
 • Enkelvoudig aandeelhouderschap in BVBA en NV.