Flexible Reward: arbeids-, fiscaal- en pensioenrechtelijke aspecten

Van oktober, 2017
Kris DE SCHUTTER, Loyens & Loeff
,
,

Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt zitten werkgevers met de handen in het haar om key-werknemers aan te trekken en op een correcte manier te incentiveren. Een werkgever heeft maar een beperkt budget, maar wil wel kansen geven aan zijn personeel om hen zélf de juiste keuzes te laten maken. Zo kunnen werknemers worden geënthousiasmeerd en nieuwe medewerkers aangetrokken worden.

Flexible Reward, of regelingen waarvan de werknemer kan kiezen welk voordeel hij of zij verkiest, staan hoog op de agenda. Verantwoordelijkheid geven aan werknemers en hun bewust de kans geven te kiezen voor wat zij zelf belangrijk vinden op een bepaald moment in hun carrière is daarbij enorm belangrijk.

Buiten het pensioenrecht is er geen enkele bijzondere bepaling voorzien in de regelgeving met betrekking tot Flexible Reward plannen. In het seminarie worden dan ook een aantal aandachtspunten overlopen, die in een case-by-case-verhaal uitgewerkt moeten worden. Veel meer is mogelijk dan velen denken: alleen het algemeen wettelijk kader is  bepalend om flexibele verloning al dan niet te implementeren.

Mr. Kris DE SCHUTTER is advocaat en partner bij het kantoor Loyens & Loeff. Hij is er werkzaam binnen de praktijkgroep Employment & Benefits in Brussel. Hij heeft een compleet beeld van Human Resources, waarbij juridische én strategische oplossingen hand in hand gaan. Cliënten prijzen Kris om zijn praktische en creatieve oplossingen en beschouwen hem als een belangrijke sparringpartner. In april 2017 publiceerde hij het artikel “Over flexible reward” in Oriëntaties.

Tijdens het seminarie komen o.a. de volgende topics aan bod:

 • Principes en juridisch kader
  • Wilsautonomie
  • Relevante aandachtspunten
 • Arbeidsrechtelijk
  • Hiërarchie der normen
  • Is een cao nodig?
  • Informatie en consultatie
  • Loonbeschermingswet
  • Arbeidsduur
 • Sociaalzekerheidsrechtelijk
 • Fiscaalrechtelijk
  • Fiscaal misbruik
  • Vennootschapsbelasting en BTW-wetgeving
 • Pensioenrechtelijk
  • Werking
  • Principes
  • Duurtijd
  • Inschrijving in een ruimer Flexible Reward Plan?
  • Wat brengt de toekomst?
 • Overzicht van de voordelen
 • Contractueel – de praktijk
  • Toepassingsgebied
  • Duur
  • Bijkomende regelgevingen
  • Funding en spending
  • Budgetbepaling
  • Spending
  • Loopbaansparen
  • Het keuzerecht is een keuze voor een voordeel, niet voor een vorm van betaling
 • Conclusie