Erfenissen - 15 vragen die u altijd al wilde stellen inzake nalatenschappen en erfelijke onverdeeldheden

Op 11/09/2017 van 12u tot 14u
Bart VAN DEN BERGH, Hof van Beroep te Antwerpen
,
,
Archived

DIT SEMINARIE WORDT UITGESTELD

 

Omtrent overlijden en erfenissen zijn reeds talrijke boeken geschreven en seminaries gegeven waarbij veelal de nadruk wordt gelegd op vermogens- en successieplanning.

Raadsheer Bart Van Den Bergh wil in dit seminarie specifiek een aantal topics behandelen die in de “klassieke” seminaries veelal onderbelicht blijven maar in de praktijk niettemin van groot belang kunnen zijn.

Aldus komen onder meer volgende topics aan bod:

 • Erfoptie
 • Saisine
 • Actiemiddelen erfrechtelijke schuldeisers
 • De uitvoerbare titel tegen de overleden debiteur
 • Samenloopvermijdende mechanismen tussen erfrechtelijke schuldeisers en persoonlijke schuldeisers erfgenamen
 • Stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap
 • De verwerping
  • algemeen
  • herroeping van de verwerping
  • erfrechtelijke Pauliana
 • Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
 • De onbeheerde nalatenschap
 • De erfloze nalatenschap: de Staat als erfgenaam
 • De erfrechtelijke onverdeeldheid De erfgenaam-lasthebber
 • Erfrechtelijke heling
 • Erfrechtelijk vruchtgebruik
  • waarborgen voor naakte eigenaar
  • omzetting
 • Erfrechtelijke onwaardigheid

Bart Van Den Bergh is Raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen en tevens magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie. Hij is tevens wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Hasselt. De heer Van Den Bergh heeft vele publicaties op zijn naam staan en is een veelgevraagd en bijzonder gewaardeerd spreker op seminaries.