Emigratie en fiscus - Wat zijn de fiscale implicaties? Is het gras groener aan de overkant?

Van oktober, 2017
Gertjan VERACHTERT, Sansen International Tax Lawyers
Erik SANSEN, Sansen International Tax Lawyers
,

Vanuit de OESO en de EU werd de afgelopen jaren het ene na het andere initiatief gelanceerd met impact op ondernemingen. In de achtergrond ontstaat intussen stilaan een strijd om de (vermogende) particulier.

Diverse Europese landen introduceerden recent (en in een verder verleden) een fiscaal regime, dat sterkt gelinkt is aan territoriale belastingheffing. België behoort reeds tot de wereldtop inzake belasting op arbeid en de afgelopen jaren nam ook de belastingdruk op privé-vermogen toe (cfr. ook het recente zomerakkoord met introductie van de abonnementstaks en verhoging van de beurstaks).

Is het haalbaar voor Belgische particulieren om België “fiscaal” te verlaten en de voordelen van (gunstiger) buitenlandse regimes te genieten? Maar ook: is het gras wel steeds groener aan de overkant? En wat zijn de risico’s bij ‘dual residence’ of zelfs fictief rijksinwonerschap elders?

Volgende items komen aan bod:

 • Achtergrond & vuistregels inzake fiscale emigratie
  • Waarom en wanneer is fiscale emigratie te overwegen? Fiscale en andere motieven;
  • Praktische aanpak: wanneer bent U echt “weg”?
  • Wat met Uw privé-vermogen? Dient dit voorafgaandelijk geherstructureerd te worden?
  • Wat met Uw (holding)vennootschap(pen) en/of Uw bedrijf?
  • Welke tegenmaatregelen kunnen verwacht worden van de Belgische fiscus?
 •  Specifieke aandachtspunten:
  • Verdragspositie na emigratie
  • BNI - catch-all or nothing
  • Exit-heffingen voor natuurlijke personen: moet U al dan niet afrekenen aan de grens en wat dient er desgevallend afgerekend te worden?
  • Pensioenen en pensioenkapitaal na emigratie
 • Fiscale regimes voor inwijkelingen in Europa & Zwitserland
  • Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Portugal, Cyprus, Malta en new kid on the block: Italië
  • Nieuwigheden & wijzigingen  

Meesters Gertjan Verachtert en Erik Sansen zijn beiden advocaat bij Sansen International Tax Lawyers en hebben talrijke publicaties op hun naam als (co-)auteur. Recent zijn zij auteurs van het boek “Emigratie en fiscus” (Kluwer). SITL focust op internationale fiscaliteit in al zijn aspecten en dit voor diverse doelgroepen. Naast een uitgebreide dossierkennis, kan het kantoor rekenen op een zorgvuldig opgebouwd en uitgebreid internationaal netwerk van uiterst bekwame buitenlandse (fiscale) adviseurs.