De kapitaalloze BV als nieuwe referentievennootschap

Op dinsdag 4 december, 2018 van 12u tot 14u
Bram VAN BAELEN, Curia / Jan Ronse Instituut KULeuven
,
,
Zet in uw agenda 4 december, 2018 12:00 4 december, 2018 14:00 De kapitaalloze BV als nieuwe referentievennootschap Online Lexalert seminar "De kapitaalloze BV als nieuwe referentievennootschap" Lexalert MM/DD/YYYY

NIEUWE DATUM: 4 DEC 2018 wegens ziekte van spreker

Sedert de afschaffing van de aandelen aan toonder zat de BVBA reeds zeer duidelijk in de lift ten overstaan van de NV. Onder meer in het kader van de internationale ‘light vehicle competition’ en het streven naar ‘corporate mobility’ wordt de BV thans in hoge mate geflexibiliseerd en zodoende aantrekkelijker (gemaakt) voor zowel binnen- als buitenlandse (startende) ondernemingen. De nieuwe BV-reglementering zal grotendeels van aanvullend recht zijn waardoor het mogelijk wordt om de statuten quasi à la carte te maken met behoud evenwel van een juridisch vangnet.

Volgende topics zullen aan bod komen:

 • Afschaffing van het kapitaal – Oprichting
  • Formaliteiten - notariële akte
  • Toereikend aanvangsvermogen – eigen vermogen – bijzondere aansprakelijkheid
  • Financieel plan
  • Inbreng en volstorting – inbreng van eigen middelen
 • Instandhouding vermogen en uitkeringen aan de aandeelhouders
  • Balans- en liquiditeitstest
   • Verslag- en informatieplicht
   • Onterechte uitkeringen
   • Toepassingsgebied
  • Inkoop van eigen aandelen
  • Financial assistance
  • Uittreding en uitsluiting
 • Verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van insolventie
  • Alarmbelprocedure
  • Kennelijk grove fout
  • Wrongful trading
 • Aandeelhouders en aandelen
  • Einde besloten karakter
   • Overdrachtsbeperkingen
   • Weigering overdracht
  • Uittreding en uitsluiting
  • Stemrecht à la carte
  • Converteerbare obligaties en warranten
 • Bestuur
  • Default-regeling
  • Tegenstelbaarheid aan derden van statutaire beperkingen
 • Overgangsrecht 

Meester Bram Van Baelen is als advocaat-teamlid verbonden aan de afdeling ‘Ondernemingsrecht’ van Curia Advocaten. Hij is ingeschreven aan de Balie van Brussel en is tevens doctoraatsstudent/assistent verbonden aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht van de KULeuven.