Wijziging van de wet rond de financiering van de KMO's 2017

Geschreven door Lexalert
Foto: Hamza Butt  

De ministerraad keurde op 20 juli 2017 een voorontwerp van wet goed rond de financiering van de kleine en middelgrote ondernemingen. 

De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen en de daaraan verbonden gedragscode werden geëvalueerd. Het voorontwerp van wet wil  een oplossing bieden voor enkele van de tijdens de evaluatie vastgestelde problemen, zonder daarbij de onderliggende doelstellingen die aan de oorsprong van de wet lagen, uit het oog te verliezen.

Volg het on demand seminarie Flexible Reward: arbeids-, fiscaal- en pensioenrechtelijke aspecten met Kris DE SCHUTTER

Het voorontwerp van wet beantwoordt aan de volgende doelstellingen:

  • de precontractuele informatie en de begeleiding van de KMO's verbeteren
  • de administratieve lasten voor de microkredieten verlichten 
  • het beroep op zekerheden en waarborgen omkaderen 
  • het stelsel van de wederbeleggingsvergoedingen wijzigen 
  • bepaalde technische onvolmaaktheden van de wet corrigeren 

Ander interessant artikel: Hervorming van het ondernemingsrecht 2017

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen