Welke familienaam bij onenigheid tussen ouders?

Geschreven door Lexalert

De wet van 25 december 2016 brengt de default-regeling voor de toekenning van de naam in overeenstemming met het arrest nr. 2/2016 van 14 januari 2016 van het Grondwettelijk Hof. Dit arrest heeft het wettelijk stelsel in geval van afwezigheid van keuze door de ouders of in geval van onenigheid tussen de ouders hierover vernietigd maar de gevolgen ervan behouden tot 31 december 2016.

Ingevolge het nieuw stelsel zal het kind, indien de ouders er niet in slagen overeen te komen over de keuze van de aan het kind toe te kennen naam of als ze geen keuze wensen te maken, de naam van de vader en de naam van de moeder naast elkaar in alfabetische volgorde krijgen. Indien één of beide ouders een dubbele naam dragen, zullen zij kunnen kiezen welke naam ze doorgeven. Indien ze niet kiezen zal het deel van de naam van de ouder dat wordt doorgegeven ook bepaald worden door de alfabetische volgorde.

Lees ook: Hercodificatie - Nieuw Burgerlijk Wetboek - Erfrecht en relatievermogensrecht

Om geen nieuwe vorm van ongelijkheid te creëren, wordt een gelijkaardige regeling voorzien voor de moeder en de meemoeder.

Over deze aangelegenheid werd een omzendbrief gepubliceerd.

Lees de volledige tekst van het wet van 25 december 2016 tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind