Technische fout in "voorstel van vereenvoudigde aangifte"

Geschreven door Lexalert
Foto: Daniel Novta  

Vanwege een technische fout is het mogelijk dat het totaalbedrag van de belasting niet zichtbaar is in het ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’, verzonden tussen 2 en 4 mei 2017.

Om het bedrag van uw belasting toch te kennen moet de belastingplichtige de volgende twee bedragen bij elkaar optellen (of aftrekken in geval er een minteken achter het bedrag staat):

  • Als het totaal van deze twee bedragen positief is moet hij dit totaalbedrag betalen.
    Bijvoorbeeld: 460,10 – 9,98 = 450,12 → u moet 450,12 euro betalen. 
  • Als het totaal van deze twee bedragen negatief is zal de FOD Financiën dit totaalbedrag terugbetalen.
    Bijvoorbeeld: -460,10 – 9,98 = -470,08 → we zullen u 470,08 euro terugbetalen. 
  • De belastingplichtige heeft geen ‘Saldo bijdrage’? Dan moet hij alleen rekening houden met het eerste bedrag (‘SALDO’).
  • Als het bedrag 0 is, hoeft hij geen bedrag te betalen en zult hij geen bedrag terugkrijgen.

Deze technische fout heeft geen invloed op de gegevens vermeld in het ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’. De belastingplichtige hoeft dus geen stappen te ondernemen.

De FOD Financiën het definitieve bedrag van de belasting correct opnemen in het aanslagbiljet.