Nieuwe maatregelen mbt crowdfunding, aftrek innovatie-inkomsten en excess profit rulings

Geschreven door Lexalert
Foto: kawaii_cupcakes  

De ministerraad van 22 juni 2017 keurde een voorontwerp van wet goed houdende diverse fiscale bepalingen. 

Het voorontwerp past volgende fiscale maatregelen aan: 

  • Fiscale maatregelen inzake inkomstenbelastingen:
    • ​Crowdfunding
    • Aftrek voor innovatie-inkomsten
    • Erkenning van een vennootschap met sociaal oogmerk als vennootschap met vast kapitaal voor belegging in onroerende goederen (vastgoedbevak) of als gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), of in het geval van inschrijving van dergelijke vennootschap als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (GVBF)
  • Fiscale maatregelen inzake automatische uitwisseling van inlichtingen
  • Fiscale maatregelen inzake terugvordering van staatssteun in het kader van excess profit ruling