Nieuwe buitenlandse dagforfaits sinds 6 juli 2018

Geschreven door Veerle Slagmeulder, Alaska Accountants, www.alaska-group.eu
Foto:   Bill Smith

Voor buitenlandse, beroepsmatige dienstverplaatsingen kan uw vennootschap aan u als bedrijfsleider, of als werkgever aan uw werknemer(s), een forfaitaire dagvergoeding toekennen. De laatste landenlijst in dit verband geldt voor buitenlandse verplaatsingen sinds 22 november 2017 en geldt tot 30 september 2018. De fiscus heeft nu echter weer een nieuwe landenlijst gepubliceerd voor buitenlandse dienstreizen gemaakt sinds 6 juli 2018.

In principe wordt die landenlijst één keer per jaar bekend gemaakt, nl. in de periode van maart – april en die geldt dan voor de periode van 01 april tot en met 31 maart van het jaar daarop. In 2017 was de fiscus echter te laat met zijn lijst. Pas op 3 oktober 2017 heeft hij die bekend gemaakt, maar daar hield het niet bij op vermits op 22 november 2017 weer een nieuwe (gunstigere) landenlijst werd gepubliceerd die geldt voor buitenlandse dienstreizen vanaf die datum gemaakt. Indien uw beroepsverplaatsing gemaakt tussen 1 oktober 2017 en 22 november 2017 echter nog niet was uitbetaald op 22 november 2017, mocht er ook een beroep gedaan worden op de landenlijst die geldt sinds 22 november 2017.

Volg het on demand seminarie Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (SEP 2018) met Roel VANHEMELEN

In principe zou die laatste landenlijst gelden voor buitenlandse dienstreizen tot 30 september 2018, maar zover laat de fiscus het niet komen. Op 6 juli 2018 heeft de fiscus immers een nieuwe landenlijst voor ambtenaren van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking bekend gemaakt. Voor sommige landen werden de dagforfaits aangepast en er werden tevens een aantal landen toegevoegd. Naar oude gewoonte wordt daarin een onderscheid gemaakt tussen korte (max. 30 dagen, met een minimum van 10 uur per dag) en lange (meer dan 30 opeenvolgde dagen met een maximum van 24 maanden) dienstreizen. Op de lijst worden de dagvergoedingen daarvoor respectievelijk weerspiegeld onder categorie I en II.

Lees ook: Vermenigvuldigingsfactor voordeel alle aard woning ligt vast

De dagvergoedingen dekken de uitgaven die tijdens een dienstreis gemaakt worden voor eten, drank, lokaal vervoer en andere kleine uitgaven. Het voordeel van die dagforfaits is dat u daarvoor geen bewijzen moet kunnen voorleggen. Verder zijn die forfaits niet onderhevig aan privébelasting en zijn ze in de vennootschapsbelasting volledig aftrekbaar. Hotel- en reiskosten zijn er echter niet in begrepen, en daarvoor zijn dus nog wel bewijsstukken nodig. Houd er wel rekening mee dat die dagforfaits enkel gelden voor zgn. sedentaire functies. Maken de buitenlandse verplaatsingen m.a.w. deel uit van uw normale, dagelijkse beroepswerkzaamheid, dan gelden die niet.