Intrest renteloze of goedkope lening door vennootschap 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Images Money  

Een werkgever of onderneming kan een lening aan voordelige voorwaarden toekennen (zonder rente of aan een verminderde rente) aan een werknemer of bedrijfsleider. Wanneer die geen of slechts een erg lage rente moet betalen op de ontleende bedragen, dan wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA).

Jaarlijks bepaalt de FOD Financiën de intrestpercentages vast van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. Deze percentages worden jaarlijks geïndexeerd.

Het betreft volgende leningen:

  • Lening via de rekening-courant
  • Hypothecaire lening
  • Lening met vast looptijd

Lening via de rekening-courant

Een lening via de rekening-courant is een lening zonder vaste looptijd.

Aanslagjaar

Referentierentevoet

Koninklijk Besluit

2018

8,78%

KB 30 januari 2018

2017

9,27%

KB 20 februari 2017

2016

8,16%

KB 22 februari 2016

2015

9,20%

KB 22 februari 2015

2014

8,80%

KB 21 februari 2014

2013

9,50

KB 1 maart 2013

2012

8,50%

KB 4 maart 2012

 

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit via de maandelijkse, online seminaries "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

Hypothecaire lening

De zaakvoerder sluit een hypothecaire lening af met de vennootschap.

Er zijn twee types hypothecaire leningen:

  • De terugbetaling is gewaarborgd door een gemengde levensverzekering
  • Andere

Aanslagjaar

Gemengde levensverzekering

Andere

2018

2,13%

2%

2017

1,65%

1,78%

2016

2,47%

2,41%

2015

4,16%

3,18%

2014

4,45%

3,20%

2013

4,63%

3,32%

2012

5,14%

3,67%

Niet-hypothecaire lening met een vaste looptijd

De zaakvoerder sluit een leningscontract met vaste looptijd af met de vennootschap.

Er zijn twee types met een vaste looptijd, namelijk:

  • voor de aankoop van een wagen
  • andere

De te betalen rente wordt berekend met volgende formule:

(M x 24 x N) / (N+1)

M is het maandelijks lastenpercentage. Het verschilt in functie van het type lening.

N is het aantal maanden waarop de lening terugbetaald wordt.

Aanslagjaar

Maandelijks lastenpercentage - wagen

Maandelijks lastenpercentage - andere

2018

0,06%

0,20%

2017

0,06%

0,13%

2016

0,09%

0,20%

2015

0,10%

0,22%

2014

0,12%

0,23%

2013

0,14%

0,17%

2012

0,17%

0,21%