Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Moratorium- en nalatigheidsinteresten

Geschreven door Lexalert
Foto: Branko Collin  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. een hervorming van het stelsels van de moratorium- en nalatigheidsinteresten. 

Het stelsel van de moratorium- en nalatigheidsinterest wordt hervormd.

Het tarief van de nalatigheidsinteresten zal minimaal 4 pct. bedragen en maximaal 10 pct en zal jaarlijks worden herzien op basis van de hoogte OLO op 10 jaar van de maanden juli, augustus en september.

Het tarief van de moratoriuminteresten bedraagt steeds 2 pct. minder.

Daarnaast wordt de procedure voor de betaling van moratoriuminteresten op verschillende punten gerationaliseerd. Zo wordt voortaan pas moratoriuminterest verschuldigd na een ingebrekestelling en zullen voortaan geen moratoriuminteresten verschuldigd zijn indien de administratie niet over de nodige gegevens beschikt om de terugbetaling te kunnen uitvoeren.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen