Aangifteformulier vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners 2017

Geschreven door Lexalert

In het Staatsblad van 31 mei 2017 werden volgende aangifteformulieren gepubliceerd voor het aanslagjaar 2017: